»Porciunkulski odpustek«

V ponedeljek 2. avgusta je god Device Marije Angelske v Porciunkuli v Assisiju in se lahko podeli t.i. »Porciunkulski odpustek«.

KAJ JE ODPUSTEK?

Odpustki so odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Takšen odpustek pod določenimi pogoji zadobi kristjan zase ali za rajne po službi Cerkve, ki kot srednica odrešenja razdeljuje zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov (prim. KKC 1471- 1479.1498).

Pridobiti ga je moč od četrtka opoldne ter ves dan v petek v župnijskih cerkvah in v kapelah v upravi reda Manjših bratov, vendar le zase in za rajne (ne za žive brate in sestre).