Pastoralno srečanje tržaškega nadškofa s cerkvenimi pevskimi zbori

V soboto bo ob 15. uri bo na Vejni pastoralno srečanje tržaškega nadškofa s cerkvenimi pevskimi zbori.
Obenem bo tudi slovesnost pri oltarju sv. Cirila in Metoda, ki je odpadla v juliju.
Prisrčno vabljeni člani naših župnijskih pevskih zborov.