Blagoslovljen Božič

»V noči zasveti luč.
Pojavi se angel, pastirje obda Gospodova slava
in končno pride več stoletij pričakovano oznanilo:

‘Danes se vam je rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod’ (Lk 2,11)«.