30. svetovni dan bolnikov

V petek, 11 februarja 2022 je god lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov.
Slovenska sv. maša (z bolniškim maziljenjem) bo predvidoma ob 17. uri pri sv. Jakobu.

Vabljeni.